Modrá čiara znázorňuje teplotu vzduchu v dvoch metroch nad zemou a hnedá čiara
prízemnú teplotu vo výške 10 cm nad zemou.